Trabzon’da gezilecek yerler (Places to visit in Trabzon)

(TR) Sizler için Trabzon'un tarihi yerlerini, Trabzon'un doğal güzelliklerini ve yaylalarıyla ilgili bilgileri derledik. Tarihi, muhteşem doğası, yaylaları ve daha pek çok güzelliği bünyesinde barındıran Trabzon ülkemizin turizm merkezlerinden biridir. Kısa ve faydalı yazımızda her şeyi öğrenebilirsiniz...

(ENG) We have compiled information about Trabzon's historical places, natural beauties and plateaus for you. Trabzon is one of the tourism centers of our country, with its history, magnificent nature, plateaus and many other beauties. You can learn everything in our short and useful article...

(TR) Trabzon gezi rehberi olarak da kabul edebileceğiniz bu yazıda Trabzon’un doğal güzellikleri, Trabzon’un tarihi yerlerini kısaca Trabzon’un gezilecek yerlerini bulacaksınız. Trabzon’a yolunuz düşerse ve nereyi gezeceğinizi tam olarak bilmiyorsanız bu haberi mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. İşte o yerler…

(ENG) In this article, which you can accept as a Trabzon travel guide, you will find Trabzon's natural beauties, Trabzon's historical places, briefly Trabzon's attractions. If you happen to be in Trabzon and do not know exactly where to travel, we strongly recommend you to read this news. Here are those places ...

SÜMELA MANASTIRI

(TR) Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı'nın yapım tarihi bilinmese de M.S. 365-395 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Aynı gece iki rahip rüyalarında, Sümela Manastırı'nın bulunduğu yerde Hz. İsa ve Hz. Meryem’i görmüş ve gördükleri yere manastırı inşa etmişlerdir. Halk arasında “Meryem Ana” olarak da anılmaktadır. Mutlaka görülmesi gereken yerlerin en başında yer alır.

SUMELA MONASTERY

(ENG) Although the date of construction of the Sümela Monastery in Trabzon's Maçka district is unknown, M.S. It is thought to have been built between 365-395. In the same night, two priests dream, where the Sumela Monastery is located. Jesus and the Prophet. They saw Mary and built the monastery where they saw it. It is also known as "Virgin Mary" among the people. It is at the top of the must-see places.

YOU CAN SUPPORT US BY CLİCKİNG ON THE ADS SO THAT WE CAN PRODUCE MORE CONTENT

REKLAMLARA TIKLAYARAK SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

TRABZON KALESİ

(TR) Trabzon Kalesi şehrin en yüksek tepesinde yer almaktadır. Denizden gelebilecek olan saldırıları önlemek amacıyla iM.S. 5’inci yüzyılda inşa edilmiştir. Trabzon Kalesi, yukarı hisar, orta hisar ve aşağı hisar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Zamanında Evliya Çelebi bu kaleden şöyle söz etmiştir: “Dağ tarafında cehennem kuyusuna benzer bir derin hendeği vardır ki yetmiş yedi adam girer. Safi kesme kayadır. İçinde camii, muhafazacı evleri, mahzenleri, cebehâneleri vardır”.

TRABZON CASTLE

(ENG) Trabzon Castle is located on the highest hill of the city. In order to prevent attacks from the sea, iM.S. It was built in the 5th century. Trabzon Castle consists of three parts: upper fortress, middle fortress and lower fortress. At the time, Evliya Çelebi spoke of this castle as follows: “There is a deep moat on the mountain side similar to a hellhole, which seventy-seven men enter. It is pure cut rock. It has a mosque, guardian houses, cellars and facades ”.

VAZELON MANASTIRI

(TR) Yine Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Vazelon Manastırı'nın kuruluş tarihi de tam olarak bilinmiyor. Ancak M.S. 270 yılında kurularak İncil’deki Vaftizci Yahya Peygamber’e adandığı ve adının da bulunduğu Zabulon adlı dağdan aldığı rivayet edilmektedir. Bölgenin en eski manastırı olma özelliğini taşıyan Vazelon Manastırı’nın, Sümela Manastırı’ndan farkı içerisinde mağaralar ve ayazmanın bulunmasındandır.

VAZELON MONASTERY

(ENG) Also, the establishment date of the Vazelon Monastery in Trabzon's Maçka district is not known exactly. However, M.S. It is rumored that it was founded in 270 and was dedicated to the Prophet John the Baptist in the Bible and that it was named after the mountain named Zabulon. The difference of Vazelon Monastery, which is the oldest monastery in the region, from the Sümela Monastery is that it has caves and a spring.

UZUNGÖL

(TR) Trabzon’daki tabiat harikalarından biri olan Uzun Göl, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşmuştur. Sık ormanları ve doğal güzelliğiyle turistler açısından oldukça sık ziyaret edilen aynı zamanda da doğaseverler için doğa yürüyüşü, bisiklet turları yapma imkanı sunan bir yerdir.

UZUNGÖL

(ENG) Uzungöl, one of the natural wonders of Trabzon, was formed as a result of the closure of the stream bed as a natural dam as a result of the landslide. It is a place frequented by tourists with its dense forests and natural beauty, and also offers nature lovers the opportunity to make trekking and bicycle tours.

YOU CAN SUPPORT US BY CLİCKİNG ON THE ADS SO THAT WE CAN PRODUCE MORE CONTENT

REKLAMLARA TIKLAYARAK SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

AYASOFYA MÜZESİ

(TR) Turizm açısından bir diğer önemli yer de, 1250-1260 yılları arasında, Trabzon imparatorluğunun Komnenos Ailesinden Kral I. Manuel tarafından kilise olarak yaptırılan Ayasofya’dır. Daha sonraki yıllarda hastane ve cami olarak kullanılan kilise, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

AYASOFYA MUSEUM

(ENG) Another important place in terms of tourism is the Hagia Sophia, which was built as a church by King Manuel I of the Komnenos Family of the Trabzon empire between 1250 and 1260. The church, which was used as a hospital and mosque in later years, is now used as a museum.

PERİSTERA (KUŞTUL) MANASTIRI

(TR) Manastır, Maçka'nın Şimşirli Köyü yakınlarında 752 yılında 250 metrelik bir kayanın üzerine inşaa edilmiştir.Eşsiz manzarasıyla turistlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biridir.

PERISTERA (KUSTUL) MONASTERY

(ENG) The monastery was built on a 250-meter rock near the Şimşirli Village of Maçka in 752. It is one of the places that attract tourists with its unique view.

BEDESTEN

(TR) Trabzon’da şehir merkezinde yer alan bedesten, şehrin en eski yapılarından biridir. Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun vakıfları arasında yer alan bedestenin 1461-1512 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor. Osmanlı döneminde kapalı çarşılar olarak bilinen bedestenlerden biri ve tek kubbeli tek örneğidir.

BEDESTEN

(ENG) Located in the city center of Trabzon, the covered bazaar is one of the oldest buildings in the city. The bedesten, which is among the foundations of Gulbahar Hatun, the mother of Yavuz Sultan Selim, is thought to have been built between 1461-1512. It is one of the covered bazaars known as covered bazaars in the Ottoman period and is the only example with a single dome.

BOZTEPE

(TR) Eğer uçsuz bucaksız Karadeniz manzarasını ve Trabzon’u tepeden görmek istiyorsanız, Boztepe’ye uğramayı da ihmal etmeyin.Muhteşem gün batımı manzarasıyla ve temiz havasıyla, turistler tarafından oldukça ilgi gören bir yer.

BOZTEPE

(ENG) If you want to see the immense Black Sea view and Trabzon from above, do not forget to stop by Boztepe. It is a place that attracts a lot of attention by tourists with its magnificent sunset view and fresh air.

YAYLALARI

(TR) Trabzon, tarihiyle olduğu kadar güzel yaylalarıyla doğaseverlerin akınına uğramakta. Özellikle Lapazan Yaylası, Garester Yaylası, Haldizen Yaylası, Şerah Köyü, Şekersu Yaylası, Sera Gölü Yaylası, Maçka-Mavura Yaylası , Maçka-Kiraz Yaylası, turist çeken önemli yaylalarından bazıları.

PALATEAUS

(ENG) Trabzon is flooded by nature lovers with its beautiful plateaus as well as its history. Especially Lapazan Plateau, Garester Plateau, Haldizen Plateau, Şerah Village, Şekersu Plateau, Sera Lake Plateau, Maçka-Mavura Plateau, Maçka-Kiraz Plateau are some of the important highlands that attract tourists.

YOU CAN SUPPORT US BY CLİCKİNG ON THE ADS SO THAT WE CAN PRODUCE MORE CONTENT

REKLAMLARA TIKLAYARAK SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

ST.ANNA(KÜÇÜK AYVASIL) KİLİSESİ

(TR) 7. yüzyılda inşa edilmiş kilise Trabzon’da ayakta kalabilen en eski kiliselerdendir. St. Anna Kilisesi’nin giriş kapısında bir Bizans kabartması ile 884-885 tarihinde I. Basil döneminde onarıldığına dair onarım kitabesi bulunur.Yapı, üç nefli ve üç avpsisli bir bazilikadır ve yapının içerisinde fresk kalıntıları bulunmaktadır. Çarşı mahallesinde bulunan yapı, 1923 yılına kadar kilise olarak faaliyetini sürdürdükten sonra belediye tarafından süt tozu ve incir deposu olarak kullanılmış.

ST.ANNA (SMALL AYVASIL) CHURCH

(ENG) Built in the 7th century, the church is one of the oldest surviving churches in Trabzon. St. On the entrance door of the Anna Church, there is a Byzantine relief and a repair inscription indicating that it was repaired in the period of Basil I in 884-885. The building is a basilica with three naves and three avpsis and there are fresco remains in the building. The building, located in the Çarşı district, was used as a milk powder and fig warehouse by the municipality after continuing its activities as a church until 1923.

ÇAL MAĞARASI

(TR) Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen astım ve sinüzit hastalıklarına iyi geldiği söylenen Çal Mağarası, Trabzon’un Düzköy ilçesinin Çal beldesinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan doğal güzelliklerinin yanısıra içinde bulunan sarkıt ve dikitleriyle göz kamaştırıyor. 8 milyon yılda bugünkü haline geldiği düşünülen mağaranın içinde bulunan yürüyüş yolunun altında ise debisi dönem dönem artıp su yoluna ulaşan bir su yolu da var. Ahşap yürüyüş yolu yapılarak ve ışıklandırılarak 2003 yılında ziyaretçilere açıldı.

ÇAL CAVE

(ENG) Considered as the second longest cave in the world, Çal Cave, which is said to be good for asthma and sinusitis diseases, is located in Çal town of Düzköy district of Trabzon. In addition to its natural beauties at 1050 meters above sea level, it dazzles with its stalactites and stalagmites. Under the walking path in the cave, which is thought to have become what it is today in 8 million years, there is also a waterway that reaches the waterway with increasing flow from time to time. It was opened to visitors in 2003 by building and lighting a wooden walkway.

YOU CAN SUPPORT US BY CLİCKİNG ON THE ADS SO THAT WE CAN PRODUCE MORE CONTENT

REKLAMLARA TIKLAYARAK SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

ATATÜRK KÖŞKÜ MÜZESİ

(TR) 1890 yılında Trabzonlu Banker Kostantin Kbayanidis tarafından yazlık olarak yaptırılın köşk Barok dönemi mimarisi özelliklerini taşımaktadır. Trabzon'a hakim Soğuksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan binada büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanılmıştır. Köşkün dış cephesi taş işçiliği göstermekte olup, iç cephesi Bağdadî tekniğindedir. Yerler yine aynı akımın etkisi olarak dönemin fayanslarıyla döşenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Trabzon'a yaptığı gezisinde bu köşkü beğendiğini dile getirmiş daha sonra 1930 yılında ise ziyaret etmiştir. Bina 1943 yılından itibaren müzeye dönüştürülerek hizmete açılmış olup halk arasında “Atatürk Köşkü” adıyla anılmaktadır.

ATATÜRK KÖŞKÜ MUSEUM

(ENG) Built in 1890 by Banker Kostantin Kbayanidis from Trabzon as a summer residence, the mansion has the characteristics of Baroque era architecture. Large and spectacular European symbols are used in the building, which is located in pine forests on Soğuksu ridges overlooking Trabzon. The exterior of the pavilion shows stonework and its interior is in Baghdadi technique. The floors were paved with the tiles of the period, again as an effect of the same trend. Mustafa Kemal Atatürk expressed that he liked this mansion in his trip to Trabzon in 1924 and then visited it in 1930. The building has been converted into a museum since 1943 and is known as the "Atatürk Mansion" among the public.

YOU CAN SUPPORT US BY CLİCKİNG ON THE ADS SO THAT WE CAN PRODUCE MORE CONTENT

REKLAMLARA TIKLAYARAK SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ


Anahtar Kelimeler:
TrabzonTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.